Kontakt

Jiří Stránský
Osová Bitýška 7

tel.: 777 568 721
email.: stransky@vcelarstvi-ob.cz
Jiří Doležal
Osová Bitýška 234

tel.: 776 247 054
email.: dolezal@vcelarstvi-ob.cz