Kontakt

Jiří Stránský
Osová Bitýška 7

tel.: 777 568 721
email.: stransky@vcelarstvi-ob.cz