Včela medonosná

Matka - královna - Dělnice - Trubec

Včela medonosná žije ve velkých společenstvech, které tvoří několik tisíc jedinců. Toto společenstvo je nazýváno roj. V roji naleznete 3druhy včel - královnu (jediná plodná samička), trubce (samečci) a dělnice.

Druhy včel

Matka - královna

Včela matka - královna

Matka je nejcennějším a nepostradatelným členem každého včelstva. Jako jediná z celého včelstva má vyvinuté pohlavní orgány. Intenzívním kladením vajíček zajišťuje rychlou obnovu dělnic a trubců. Od dělnic se liší na první pohled svými většími rozměry. Od dělnice se dále liší tím, že nemá orgány uzpůsobené ke sběru, tedy pylové košíčky, voskotvorné žlázy, ani hltanové žlázy. O matku se musí dělnice soustavně starat. Celý život jí krmí tzv. mateří kašičkou (výměšek hltanových žláz mladých včel), bohatou na bílkoviny.

Vzhled: Je delší než dělnice nebo trubec
Poslání: Kladení vajíček (až 1500 denně)
Délka vývoje: 16 dní
Délka života: až 5 let
Velikost těla: 20 - 25 mm dlouhé
Hmotnost: 180 - 260 mg
Doplňující informace: V kusadlové žláze vytváří tzv. mateří látku - FEROMON, který koluje v potravě a spojuje tisíce jedinců v sociální jednotku - VČELSTVO.
[ nahoru ]

Dělnice

Včela Dělnice

Dělnice tvoří ve včelstvu nejpočetnější složku a včelstvo je existencí závislé na jejich činnosti. Vznikají z oplozených vajíček. Jsou to samičky, které mají nevyvinuté pohlavní orgány, a proto se nemohou spářit s trubci.

Poslání: Zajišťují potravu, starají se o plod, matku a celou budoucnost včelstva.
Délka vývoje: 21 dní
Délka života: 4-6 týdnů v létě, 7-9 měsíců v zimě
Velikost těla: 12-14 mm dlouhé
Hmotnost: 100 mg (10 000 včel = 1kg)
Doplňující informace: Pokud je včelstvo náhle bez matky a včelstvo nemá šanci odchovat novou matku, dojde k vzájemnému krmení dělnic mateří kašičkou. Tím dojde k aktivaci jejich vaječníků a mnoho dělnic se vyvine v kladoucí samičky - TRUBČICE. Ty však kladou jen neoplozená vajíčka a z nich se vyvíjejí trubci. Nemohou včelstvo zachránit.
[ nahoru ]

Trubec

Trubec je včelí sameček. Trubci se líhnou z neoplozených vajíček, která matka naklade do trubčích buněk, které jsou větší než dělničí. Trubci žijí zpravidla jen v letním období a jejich počet postupně klesá.

Trubec
Vzhled: Mnohem širší a robustnější než dělnice, dvě velké nápadné oči, hlubší zvuk při letu s kmitočtem 207 Hz.
Poslání: Oplození matky - královny.
Délka vývoje: 24 dní
Délka života: 20 - 50 dnů
Velikost těla: 20 - 25 mm dlouhé
Hmotnost: 200 - 260 mg
Doplňující informace: Nemá žihadlo, voskotvorné žlázy.
[ nahoru ]